Miks valida feng shui koolitus?

Miks valida feng shui koolitus?

Mis ajendab meid õppima, ennast täiendama ja midagi uut avastama? Eks ikka uudishimu. Eluterve uudishimu abil sirgub noorest „mikside” esitajast arukas mees või naine. Inimene areneb niikaua kuni tegeleb enesearendamisega ja seda läbi kolme energeetilise tasandi: kehalise, meelelise ja vaimse. Kui uudishimu kaob, huvi enda täiendamise vastu kaob, siis hääbub ka inimene. Seda on väitnud […]

5 stiihiat – puu, tuli, maa, metall, vesi

5 stiihiat – puu, tuli, maa, metall, vesi

STIIHIATE KIRJELDUSED Hiinlaste kirjeldus viie stiihia kohta, kus seda tehakse neile omaselt loodusnähtuste kaudu.Puu – kasvab alati ülespoole, ikka valguse poole. Hea aasta puhul kasvab rohkem, kehvema puhul vähem. Märgusõna on kasv. Tuli – on vaheldumine ja muutumine. Tule abil luuakse uusi materjale ja võimalusi. Märgusõna on muutumine. Maa – on kindel ja stabiilne, toetub alati nelja jalaga […]

Bagua: 8 olulist eluvaldkonda

Bagua: 8 olulist eluvaldkonda

Stress, väsimus, tüdimus tuttavad sõnad, mis saadavad meie argipäeva. Kuid millest see võib tingitud olla? Üldjuhul me süüdistame väliseid faktoreid, nagu halb töökoht, sõnakuulmatud lapsed, liigne kehakaal, laisk mees jne. Enamik meie probleeme (täpsemalt lahendamist vajavad ülesanded) saavad alguse meie seest, meie mõtetest ja olemisest. Nad kasvavad, arenevad, muutuvad, paljunevad meie sees senikaua kuni täidavad […]