Bagua: 8 olulist eluvaldkonda

Stress, väsimus, tüdimus tuttavad sõnad, mis saadavad meie argipäeva. Kuid millest see võib tingitud olla? Üldjuhul me süüdistame väliseid faktoreid, nagu halb töökoht, sõnakuulmatud lapsed, liigne kehakaal, laisk mees jne.

Enamik meie probleeme (täpsemalt lahendamist vajavad ülesanded) saavad alguse meie seest, meie mõtetest ja olemisest. Nad kasvavad, arenevad, muutuvad, paljunevad meie sees senikaua kuni täidavad meid endaga täielikult ja lõpptulemusena hakkame üle ajama, nagu keema läinud piimasupp. Hirmus võrdlus? Me käime ringi evides kõrbemaläinud piimalõhna ja imestame, et meiega ei soovita suhelda, meie püüdlusi ei märgata, meie pingutusi ei märgata või ei vajata jne. Siis saabuvad juba kõigile tuttavad „haigused”, nagu peavalu, tujutus, stress, depressioon, kehakaalu kõikumine, allergiad, immuunsüsteemi nõrkus, aga ka tühi rahakott, vaesus nii vaimne, füüsiline kui hingeline.

Kui me alatihti märkame enda ümber haigeid, õnnetuid ja inetuid inimesi, siis tähendab me ise kiirgame seda välja ja tõmbame vastavat energiat endale ligi. Feng Shui ütleb, et sarnane tõmbab sarnast. Seega liigse murekoorma all vaeveldes, vaata esmalt enda sisse. Loobu „muredest“ ja muuda need nn „lahendamist vajavateks ülesanneteks“ see on juba esimene samm edenemise suunas.

Minu 8 eluvaldkonda

Harmooniaõpetuse ehk feng shui abil õpib inimene tundma teda ümbirtsevaid ja tema sees toimivaid energiaid. Viimaste tundma õppimise ja praktilise kasutamise kaudu on tal võimalik luua endale selline elutee (tao) nagu ta just soovib. Feng shui on üks hiina filoosoofia haru, kus lisaks inimese sisemise mõtlusele ja enesearendamisele kasutatakse abivahendina ka inimest ümbritsevat ruumi. Võtme kuidas ja millal ruumi mingit osa appi võtta, annab meile Bagua 8-tsooni teooria tundmaõppimine.

Igat ruumi (ka hoonet, bürood, krunti) on võimalik jagada 8 tsooniks ehk eluvaldkonnaks. Tsoonide asukoha määramisel on oluline ukse asukoht (vt joonist), sest sealtkaudu liigub energia meie ruumi. Feng shui koolkondi on maailmas mitu. Siinkohal tutvustan intuitiivse- ehk vormikoolkonna bagua paigutust. Ruumi saab siseneda ainult kolmest tsoonist, kas teadmised (töö iseendaga), elutee (karjääri) või abistajad (suunajad, reisid) tsoonidest. Antud joonisel on kujutatud ideaalset kodu, kus sisenemine korterisse toimub täpselt keskelt, seega elutee tsoonist.

TSOONIDE MÄÄRAMINE: Joonistage paberile oma kodu vähendatud koopia, leidke keskpunkt ehk tai chi (tasakaalu punkt) ja jagage terve ring (360 kraadi) kaheksaks võrdseks tsooniks. Osa tsoone võib olla suuremad, osa väiksemad. Tähtis ei ole tsoonide suurus, vaid nende olemasolu. Oma isklikke eluvaldkondi saab aktiviseerida kogu tsooni ulatuses ja selleks võib kasutada kindlaid talismane või võtta appi 5-elemendi energiaid ja seda läbi värvi, vormi ja materjali.

Mida ma tegelikult tahan?

Kui kodu jagamine on selge ja tehtud, siis põrkame kokku esimene küsimusega: mida oma elult soovida? Enda ja oma elu uurimine ei ole lihtne ning selleks läheb tarvis julgust. Kõik ihaldavad õnne. Enamasti oodatakse juhuslikku õnne, sest vähe on neid, kes on valmis õnne saavutamise nimel vaeva nägema.

Niisiis tuleb esmalt mõista mida ma vajan? Kas inimene üldse teab, mida ta tahab? Ta arvab teadvat, kuid tema soov on seotud perega, ühiskondlike väärtuste ja hoiakutega, sõpradega jne. Kõik need on väljapoole suunatud soovid. Kuid, mida inimene tõeliselt oma sisemiselt Minalt tahab seda ei saa ta aga enne teada kui pole õppinud end kõigi oma vigade ja oskustega tundma. Miks mitte armastama.

Kui tundub, et küsimus oma isiklike vajaduste kohta on keeruline, siis soovitan appi võtta testi ja määrata selle abil missugune eluvaldkond minus esmajärjekorras toetust ja aktiviseerimist vajab. Halvasti või negatiivselt töötav eluvaldkond ei suuda soovitud energiat ligi tõmmata ja seetõttu usume, et meil ei ole võimalik õnne saavutada.

Kui oleme määranud oma eluvaldkondade töö ja leidnud probleemsed kohad, siis tuleb vormistada antud eluvaldkonda puudutav soov ja aktiviseerimisel võtta appi vastav tsoon ruumis. Järgmises artiklis vaatame lähemalt kahte esimest omavahel yin/yang suhtes olevaid eluvaldkondi, mis on teadmised, töö iseendaga ja suhted.

Hea suhte alus

Kõigepealt armasta iseennast. Kuidas tahab keegi Sinuga koos olla kui sa iseenast ei armasta. Miks peaks tema sind sellisena armastama? Teiseks armasta oma partnerit. Kolmandaks armasta oma lapsi. Lapsed on sinu ja su partneri looming. Ilma partnerita ei oleks teil ühisloomingut – lapsi. Seega tuleb paarisuhtes pöörata enam tähelepanu just suhtele partneriga. Kui viimane korras on, on õnnelik ka pere kogu oma terviklikkuses. Neljandaks armasta oma vanemaid ja viiendaks armasta oma sõpru.

Test

Oma probleemide hindamine: hinnake eri valdkondade tööd 1-5 skaalal, kus

1 see on minu probleem, 2 peamiselt õige, kuid võiks olla veelgi hullem, 3 kehtib mingil määral ka minu kohta, kuid pole põhiprobleem, 4 pole päris tõsi, kuid võiks minna paremini, 5 ei kehti minu kohta.

NB! Iga eluvaldkonna kohta on kolm küsimust. Seega võib ühe eluvaldkonna summa olla 3-15 punkti. Kõige madalama hindega bagua tsoon vajab esmast muutust.

Allikas: Tekst feng shui konsultant Siret Seeder

Raamat “Feng shui ja bagua”