Miks valida feng shui koolitus?

Mis ajendab meid õppima, ennast täiendama ja midagi uut avastama? Eks ikka uudishimu. Eluterve uudishimu abil sirgub noorest „mikside” esitajast arukas mees või naine. Inimene areneb niikaua kuni tegeleb enesearendamisega ja seda läbi kolme energeetilise tasandi: kehalise, meelelise ja vaimse. Kui uudishimu kaob, huvi enda täiendamise vastu kaob, siis hääbub ka inimene. Seda on väitnud paljud targad kaasaegsed, aga ka iidsed idamaa targad hommikumaalt. Tänapäeval on võimalusi, mida õppida ja kuidas õppida palju. Loomulikult lähtub valik inimese enda huvialades, soovitustest ja kindlasti julgusest.

Miks valida feng shui koolitus?

Olen arvamusel, et igasugune tegevus, enesearendamine on hea ja seotud harmoonilise tervikuga. Miks just feng shui tänapäeval üha enam kõneainet pakub, on eelkõige tingitud kaasaja ühiskonna närvilisest õhkkonnast. Täpsemalt nn „orav rattas” elamiseviisist, mis viib partamatult enesehävitamiseni ja stressini. Inimesed ei saa enam hakkama ja süüdlasi otsitakse pahatihti väljaspool ennast. Tavapärane on arusaam, et ostame koolituse ja pärast koolituse läbimist muutub mu elu ilusaks. Siinjuures tõmban optimismi maha – niikaua kui inimene iseennast õppeprotsessi, enesearendamise protsessi ei kaasa – ei tule mingeid muutusi. Koolituse eesmärgiks ja tulemuseks on siis väike vaheldus argiellu.

Feng shui õpetuse eesmärk

… on saavutada tasakaal iseendas ja ümbritseva keskkonnaga ning seda läbi 8 olulise eluvaldkonna: teadmised (töö isendaga), minu kaasasündinud omadused (kõik millest oleme tehtud), minu maine (renomee), suhted (lähedaste, sõprade ja töökaaslastega), loovus (tulevikupaanid), abivalmis inimesed (valmisolek vastu võtta väljast tulnud abi), karjäär (valikud ja võimalused) ning rahulolu (eelkõige iseendast).

Feng shui koolituse õppekavas on igaühe jaoks midagi põnevat

Pikaajalised kursused algastmele, edasijõudnutele (II ja III aste). Üheskoos käime läbi feng shui ajaloo, olemuse, põhitõed, seotuse eestimaise tuule ja vee õpetusega ning talupoja tarkusega. Samuti feng shui ruumis ja inimeses (viimane on eriti populaarne) ja feng shui filosoofia ning heaolu rohkendamine.

Mida annab feng shui õpetus?

Koolitusaastate jooksul oleme saanud palju tagasidet meie kursuslastelt. Eelkõige õpitakse tundma iseennast ja seeläbi suhteid lähedastega. Õpitakse piire seadma või vastupidi vabaks laskma oma tegemistes ja arusaamades ning eesmärkide seadmises. On ju teada, et elatakse vaid üks kord ja igat sammu tuleb osata tunnetada, nautida ja olla teadlik iseendast ning ümbritsevast maailmast. Mis veelgi tähtsam kui vaja, siis osata ennast aidata, osata enda üle naerda ja mitte häbeneda tehtut.